แผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลาง

MDF – Medium Density Fiberboard

         แผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลาง หรือ ไม้ MDF (เอ็มดีเอฟ) จาก อะโกรไฟเบอร์ ผลิตจากยาลิปตัส 100% ด้วยกรรมวิธีการนำเส้นใยของไม้ยูคาลิปตัสอัดด้วยความร้อน และกาว ด้วยกรรมวิธีแบบแห้ง เพื่อให้มีแรงยึดเหนี่ยวที่แข็งแรง ได้เป็นแผ่นไม้ที่มีความหนาต่างๆ ตั้งแต่ 2.3 - 25 mm. ตามความต้องการในการใช้งานที่หลากหลาย

ผลิตโดยการนำชิ้นไม้สับมาบดจนเป็นเส้นใยละเอียด จากนั้นทำเส้นใยให้แห้งแล้วนำไปโรยเป็นแผ่นชั้นไฟเบอร์ นำเข้าเครื่องอัดร้อนบีบอัดโดยใช้แรงดันและความร้อนสูง จนได้แผ่นบอร์ดที่มีความหนาตามต้องการและมีผิวหน้าเรียบมันทั้ง 2 ด้าน โครงสร้างของบอร์ดประกอบด้วยเส้นใยไม้ธรรมชาติที่ยึดติดกันด้วยกาว มีความหนาแน่นที่ 600-800 kg/m3 สามารถใช้เป็นแผ่น เพื่อใช้งานได้อย่างอเนกประสงค์

คุณสมบัติเด่น

ผิวหน้าเรียบสม่ำเสมอตลอดทั้งแผ่น

ไม่พบปัญหาจุดยางบนผิวหน้าของไม้

เนื้อในแน่นละเอียดไม่มีรูพรุน ทำให้ยืดเกาะสกูรได้ดี

ทุกวันนี้มาตรฐานการวัดค่า formaldehyde ที่ใช้กันทั่วไป สำหรับMDFจะยึดมาตรฐานเดียวกับทางยุโรป คือใช้ค่า Emission เช่น E0, E1, E2

European formaldehyde emission standards ของทางยุโรป
• E2 เป็นมาตรฐานทั่วไปสำหรับงานไม้และเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน มีค่า formaldehyde ค่อนข้างสูงกว่าระดับอื่น ถึงแม้ไม้ E2จะมีค่า formaldehyde สูงกว่าแต่ทางผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ก็มีกระบวนการลดการปล่อยสารเพื่อให้ปลอดภัยต่อผู้บริโภคได้ในระดับหนึ่ง เช่นการนำไม้ไปปิดผิวเมลามีน ทำสีเคลือบผิว เป็นต้น
• E1 เป็นมาตรฐานที่กำหนดไว้ว่า ไม้ที่จะผ่าน E1 ได้จะมีสาร formaldehyde ได้ไม่เกิน 0.1 ppm เหมาะสำหรับใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ที่อยู่ในโรงพยาบาล บ้านพักคนชรา ของเล่นเด็ก และเหมาะสำหรับบุคคลที่ใส่ใจสุขภาพ
• E0 จะเป็นเวอร์ชั้นที่ upgrade ขึ้นมาจาก E1 โดยไม้ที่จะผ่านมาตรฐาน E0 ได้จะมีสาร formaldehyde ได้ไม่เกิน 0.07ppm หรือน้อยกว่านั้น
• Super E0 เป็นไม้ที่พัฒนาจากไม้ E0 ขึ้นอีกระดับหนึ่ง เป็นไม้ที่มีปลอดสารพิษ แต่ทั้ง E0 และ Super E0 ยังไม่ค่อยมีการผลิต เนื่องจากมีปัญหาในเรื่องของต้นทุนการผลิตที่มีราคาแพงมาก

ประเทศ และ
ข้อกำหนด
EU - E1 USA ญี่ปุ่น ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
( E0 , E1 )
Method EN 120 EN 717-1 EN 717-2 EN 717-3 ASTM E1333 ASTM D6007 CARB P 1
Effective : (1-7-2009 )
CARB P2
Effective : ( 1-1-2011 )
JIS A 5905 : 2003 AS / NZS 1859.2
mean or under max or under
Unit mg/100 g
dry board
mg/m3 mg/m2h mg/kg ppm ppm ppm ppm mg/L mg/L mg/L
Supper E0 / F**** < 2.7 < 0.04 - - < 0.04 < 0.04 - - < 0.3 < 0.4 -
E0 / F*** < 5.1 < 0.07 - - < 0.07 < 0.07 - - < 0.5 < 0.7 < 0.5
E1 / F ** < 8 < 0.1 < 4.4 < 3.5 < 0.1 < 0.1 < 8 mm 0.21 , > 8 mm 0.21 < 8 mm 0.11 , > 8 mm 0.13 < 1.5 < 2.1 < 1.0
E2 / F * < 40 < 2.1 - - < 2.1 < 2.1 < 8 mm 0.21 , > 8 mm 0.21 - < 5.0 < 8.0 < 4.5
Properties Methods Units Thickness mm
2.5 - 4 > 4 - 6 > 6 - 9 > 9 - 12 > 12 - 19 > 19 - 25
Density EN 323 Kg/m3 780 - 860 760-840 700 -780 690-770 660-740 660-740
Swelling in thickness(20 °C 24 hr) EN 317 % 35 30 17 15 12 10
Internal bonding EN 319 N/mm2 Min 0.65 0.65 0.65 0.6 0.55 0.55
Modulus of rupture EN 310 N/mm2 Min 23 23 23 22 20 18
Modulus of elasticity EN 310 N/mm2 Min - 2700 2700 2500 2200 2100
Screw holding Surface EN 320 N Min - - - - 1000 950
Screw holding Edge EN 320 N Min - - - - 700 650
MC board EN 322 % 4 - 11
Thickness tolerance EN 324-1 mm +/- 0.2 mm
Width & Length tolerance EN 324-1 mm +/- 2 mm/m
Formaldehyde Emission(perforater)
E0 EN 120 mg/100g(AVG) MC 6.5% < 5
E1 EN 120 mg/100g(AVG) MC 6.5% < 8
- CARB P2 Thin board <=8 mm ASTM D6007 ppm 0.13
- CARB P2 Thick board > 8 mm ASTM D6007 ppm 0.11
E2 EN 120 mg/100g(AVG) MC 6.5% < 30

Vivamus imperdiet condimentum diam, eget placerat felis consectetur id. Donec eget orci metus, Vivamus imperdiet condimentum diam, eget placerat felis consectetur id. Donec eget orci metus, ac adipiscing nunc. Pellentesque fermentum, ante ac interdum ullamcorper. Donec eget orci metus, ac adipiscing nunc. Pellentesque fermentum, consectetur id.

  • Donec eget orci metus
  • Ante ac interdum ullamcorper
  • Vivamus imperdiet condimentum
  • Pellentesque fermentum