แผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลาง

MDF – Medium Density Fiberboard

         แผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลาง หรือ ไม้ MDF (เอ็มดีเอฟ) จาก อะโกรไฟเบอร์ ผลิตจากยาลิปตัส 100% ด้วยกรรมวิธีการนำเส้นใยของไม้ยูคาลิปตัสอัดด้วยความร้อน และกาว ด้วยกรรมวิธีแบบแห้ง เพื่อให้มีแรงยึดเหนี่ยวที่แข็งแรง ได้เป็นแผ่นไม้ที่มีความหนาต่างๆ ตั้งแต่ 2.3 - 25 mm. ตามความต้องการในการใช้งานที่หลากหลาย

ผลิตโดยการนำชิ้นไม้สับมาบดจนเป็นเส้นใยละเอียด จากนั้นทำเส้นใยให้แห้งแล้วนำไปโรยเป็นแผ่นชั้นไฟเบอร์ นำเข้าเครื่องอัดร้อนบีบอัดโดยใช้แรงดันและความร้อนสูง จนได้แผ่นบอร์ดที่มีความหนาตามต้องการและมีผิวหน้าเรียบมันทั้ง 2 ด้าน โครงสร้างของบอร์ดประกอบด้วยเส้นใยไม้ธรรมชาติที่ยึดติดกันด้วยกาว มีความหนาแน่นที่ 600-800 kg/m3 สามารถใช้เป็นแผ่น เพื่อใช้งานได้อย่างอเนกประสงค์

คุณสมบัติเด่น

ผิวหน้าเรียบสม่ำเสมอตลอดทั้งแผ่น

ไม่พบปัญหาจุดยางบนผิวหน้าของไม้

เนื้อในแน่นละเอียดไม่มีรูพรุน ทำให้ยืดเกาะสกูรได้ดี

ทุกวันนี้มาตรฐานการวัดค่า formaldehyde ที่ใช้กันทั่วไป สำหรับMDFจะยึดมาตรฐานเดียวกับทางยุโรป คือใช้ค่า Emission เช่น E0, E1, E2

European formaldehyde emission standards ของทางยุโรป
• E2 เป็นมาตรฐานทั่วไปสำหรับงานไม้และเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน มีค่า formaldehyde ค่อนข้างสูงกว่าระดับอื่น ถึงแม้ไม้ E2จะมีค่า formaldehyde สูงกว่าแต่ทางผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ก็มีกระบวนการลดการปล่อยสารเพื่อให้ปลอดภัยต่อผู้บริโภคได้ในระดับหนึ่ง เช่นการนำไม้ไปปิดผิวเมลามีน ทำสีเคลือบผิว เป็นต้น
• E1 เป็นมาตรฐานที่กำหนดไว้ว่า ไม้ที่จะผ่าน E1 ได้จะมีสาร formaldehyde ได้ไม่เกิน 0.1 ppm เหมาะสำหรับใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ที่อยู่ในโรงพยาบาล บ้านพักคนชรา ของเล่นเด็ก และเหมาะสำหรับบุคคลที่ใส่ใจสุขภาพ
• E0 จะเป็นเวอร์ชั้นที่ upgrade ขึ้นมาจาก E1 โดยไม้ที่จะผ่านมาตรฐาน E0 ได้จะมีสาร formaldehyde ได้ไม่เกิน 0.07ppm หรือน้อยกว่านั้น กรณีลูกค้าสนใจ กรุณาติดต่อโรงงานเพื่อสั่งผลิต
• Super E0 เป็นไม้ที่พัฒนาจากไม้ E0 ขึ้นอีกระดับหนึ่ง เป็นไม้ที่มีปลอดสารพิษ กรณีลูกค้าสนใจ กรุณาติดต่อโรงงานเพื่อสั่งผลิต

ประเทศ และ
ข้อกำหนด
EU - E1 USA ญี่ปุ่น ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
( E0 , E1 )
Method EN 120 EN 717-1 EN 717-2 EN 717-3 ASTM E1333 ASTM D6007 CARB P 1
Effective : (1-7-2009 )
CARB P2
Effective : ( 1-1-2011 )
JIS A 5905 : 2003 AS / NZS 1859.2
mean or under max or under
Unit mg/100 g
dry board
mg/m3 mg/m2h mg/kg ppm ppm ppm ppm mg/L mg/L mg/L
Supper E0 / F**** < 2.7 < 0.04 - - < 0.04 < 0.04 - - < 0.3 < 0.4 -
E0 / F*** < 5.1 < 0.07 - - < 0.07 < 0.07 - - < 0.5 < 0.7 < 0.5
E1 / F ** < 8 < 0.1 < 4.4 < 3.5 < 0.1 < 0.1 < 8 mm 0.21 , > 8 mm 0.21 < 8 mm; 0.13 > 8 mm; 0.11 < 1.5 < 2.1 < 1.0
E2 / F * < 30 < 2.1 - - < 2.1 < 2.1 < 8 mm 0.21 , > 8 mm 0.21 - < 5.0 < 8.0 < 4.5